Friday, 18 November 2011

Pelaburan EMAS - Kaedah, Pendekatan dan StrategiBuku mengenai Pelaburan EMAS yang sangat menarik. Saya sudah membacanya.
Anda bila lagi?

Bahagian 1
Bab1 Pengenalan 3
Bab 2 Sifat-Sifat Emas 13
Bab 3 Kegunaan-Kegunaan Emas 19
Bab 4 Sumber-Sumber Emas 25
Bab 5 Ukuran Timbangan Emas 29
Bab 6 Jenis-jenis Emas 35
Bab 7 Kaedah Menentukan Ketulenan Emas 45

Bahagian 2
Bab 8 Kaedah Penentuan Harga Emas 53
Bab 9 Bentuk-bentuk Pelaburan Emas di Malaysia 57
Bab 10 Pembekal-pembekal Pelaburan Emas di Malaysia 63

Bahagian 3
Bab 11 Perancangan Sebelum Melabur 69
Bab 12 Risiko Pelaburan Emas 87
Bab 13 Strategi Pelaburan Emas 93

Bahagian 4
Bab 14 Penipuan dalam Pelaburan Emas 109
Bab 15 Pengiraan Zakat 115

0 comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...